#WeChooseNow banner

Anplis sèvis konsiltasyon pwepare pou sipòte òganizasyon kominotè ki baze sou moun, GCCLP ofri divès kalite opòtinite fòmasyon pou ajans gouvènman yo, enstitisyon akademik yo, ak filantwopi ki angaje nan pwomosyon ekite. Fòmasyon yo pwepare yo bati pouvwa ak yo ofri metòd inovatè nan milti-rasyal bilding alyans ak kwa-jenerasyon aprantisaj. GCCLP ofri sèvis fòmasyon li yo nan Fondasyon an pou Louisiana nan sipò nan pwogram nan plon. Sesyon GCCLP yo mete yon fondasyon pou patisipan yo devlope yon analiz entèn alantou chanjman klima, ekite ak jistis, demokrasi, ak responsablite. Fòmasyon ede bati yon analiz entèseksyonèl ki ranfòse kapasite pou travay avèk kominote premye liy yo.

(...)

GCCLP gen yon varyete fòmasyon sou ras, jistis klima, ak konnen dwa ou yo. Ekip fasilitasyon GCCLP te dirije fòmasyon pou: Rezo Retablisman Gòlf la, Greater New Orleans Foundation, Vil New Orleans, Steps Kowalisyon, anpil kowalisyon ak kominote alantou kòt la.

Ekolojik Ekolojik / Kourikoulòm Fòmasyon Jistis Klima

Lè l sèvi avèk rechèch kominotè patisipatif, kolektivize eksperyans lokal yo, done ki baze sou ekite, ak nouvo medya, GCCLP te vin yon lidè rejyonal nan fòmasyon ekite ak prezantasyon. GCCLP devlope yon kourikoulòm baz, Konprann Ras, Pouvwa ak Privilèj nan yon nouvo Reyalite Klima, epi adapte li pou kominote a, ofisyèl eli yo, finanse yo, ak alye nasyonal k ap travay nan Sid la.

Fòmasyon ak prezantasyon yo enkli:

(...)

 • Reyalize Ekite Ekolojik: Konprann Ras, Pouvwa ak Privilèj nan Sid Etazini.

 • Ras, pouvwa & Sitwayènte

 • Klima Jistis 101

 • Seri Enpak Klima: (Sante, Lojman, Im / Migrasyon, Demokrasi)

(...)

HR & Dezas Kontinye Edikasyon Legal (Fòmasyon Legal)

GCCLP sèvi ak règleman konfòmite lisans pou edike avoka sektè prive a pi byen konprann inegalite nan lalwa Moyiz la ak pwosedi legal kòm byen ke opòtinite yo sèvi ak lwa a avanse ekite nan sosyete nou an. Konsantre CLE a sou bagay sa yo:

(...)

 • Jistis vs Repons pou Dezas: Repons Federal pou Dezas 101

 • Règleman ak pratik alantou Reklamasyon pou Katastwòf yo

 • Pwoteje Dwa Konstitisyonèl Defansè Dwa Moun nan dezas

Anplis sèvis konsiltasyon pwepare pou sipòte òganizasyon kominotè ki baze sou moun, GCCLP ofri divès kalite opòtinite fòmasyon pou ajans gouvènman yo, enstitisyon akademik yo, ak filantwopi ki angaje nan pwomosyon ekite. Fòmasyon yo pwepare yo bati pouvwa ak yo ofri metòd inovatè nan milti-rasyal bilding alyans ak kwa-jenerasyon aprantisaj. GCCLP ofri sèvis fòmasyon li yo nan Fondasyon an pou Louisiana nan sipò nan pwogram nan plon. Sesyon GCCLP yo mete yon fondasyon pou patisipan yo devlope yon analiz entèn alantou chanjman klima, ekite ak jistis, demokrasi, ak responsablite. Fòmasyon ede bati yon analiz entèseksyonèl ki ranfòse kapasite pou travay avèk kominote premye liy yo.

(...)

GCCLP gen yon varyete fòmasyon sou ras, jistis klima, ak konnen dwa ou yo. Ekip fasilitasyon GCCLP te dirije fòmasyon pou: Rezo Retablisman Gòlf la, Greater New Orleans Foundation, Vil New Orleans, Steps Kowalisyon, anpil kowalisyon ak kominote alantou kòt la.

Ekolojik Ekolojik / Kourikoulòm Fòmasyon Jistis Klima

Lè l sèvi avèk rechèch kominotè patisipatif, kolektivize eksperyans lokal yo, done ki baze sou ekite, ak nouvo medya, GCCLP te vin yon lidè rejyonal nan fòmasyon ekite ak prezantasyon. GCCLP devlope yon kourikoulòm baz, Konprann Ras, Pouvwa ak Privilèj nan yon nouvo Reyalite Klima, epi adapte li pou kominote a, ofisyèl eli yo, finanse yo, ak alye nasyonal k ap travay nan Sid la.

Fòmasyon ak prezantasyon yo enkli:

(...)

 • Reyalize Ekite Ekolojik: Konprann Ras, Pouvwa ak Privilèj nan Sid Etazini.

 • Ras, pouvwa & Sitwayènte

 • Klima Jistis 101

 • Seri Enpak Klima: (Sante, Lojman, Im / Migrasyon, Demokrasi)

(...)

HR & Dezas Kontinye Edikasyon Legal (Fòmasyon Legal)

GCCLP sèvi ak règleman konfòmite lisans pou edike avoka sektè prive a pi byen konprann inegalite nan lalwa Moyiz la ak pwosedi legal kòm byen ke opòtinite yo sèvi ak lwa a avanse ekite nan sosyete nou an. Konsantre CLE a sou bagay sa yo:

(...)

 • Jistis vs Repons pou Dezas: Repons Federal pou Dezas 101

 • Règleman ak pratik alantou Reklamasyon pou Katastwòf yo

 • Pwoteje Dwa Konstitisyonèl Defansè Dwa Moun nan dezas

On November 6th, GCCLP will join the global call climate action in Glasgow, Scotland, and worldwide for the Global Day of Action for Climate Justice.

On this Global Day of Action, we call on the United States to acknowledge and atone for its role in the global climate crisis that threatens our future by addressing the loss and damage to the Global South and the Gulf South. In particular, we call for climate reparations to the Black diaspora and Indigenous communities already dealing with climate impacts on their land, their life, and their culture due to the climate crisis fueled by the U.S. and Global North’s extractive systems and economic practices.

#WeChooseNow poster

Join Us: Day of Action Toolkit

Join us with a solidarity activity in your own community and on your social media platforms. Check out this November 6th #WeChooseNow Global Day of Action Toolkit:

 

Anplis sèvis konsiltasyon pwepare pou sipòte òganizasyon kominotè ki baze sou moun, GCCLP ofri divès kalite opòtinite fòmasyon pou ajans gouvènman yo, enstitisyon akademik yo, ak filantwopi ki angaje nan pwomosyon ekite. Fòmasyon yo pwepare yo bati pouvwa ak yo ofri metòd inovatè nan milti-rasyal bilding alyans ak kwa-jenerasyon aprantisaj. GCCLP ofri sèvis fòmasyon li yo nan Fondasyon an pou Louisiana nan sipò nan pwogram nan plon. Sesyon GCCLP yo mete yon fondasyon pou patisipan yo devlope yon analiz entèn alantou chanjman klima, ekite ak jistis, demokrasi, ak responsablite. Fòmasyon ede bati yon analiz entèseksyonèl ki ranfòse kapasite pou travay avèk kominote premye liy yo.

(...)

GCCLP gen yon varyete fòmasyon sou ras, jistis klima, ak konnen dwa ou yo. Ekip fasilitasyon GCCLP te dirije fòmasyon pou: Rezo Retablisman Gòlf la, Greater New Orleans Foundation, Vil New Orleans, Steps Kowalisyon, anpil kowalisyon ak kominote alantou kòt la.

Ekolojik Ekolojik / Kourikoulòm Fòmasyon Jistis Klima

Lè l sèvi avèk rechèch kominotè patisipatif, kolektivize eksperyans lokal yo, done ki baze sou ekite, ak nouvo medya, GCCLP te vin yon lidè rejyonal nan fòmasyon ekite ak prezantasyon. GCCLP devlope yon kourikoulòm baz, Konprann Ras, Pouvwa ak Privilèj nan yon nouvo Reyalite Klima, epi adapte li pou kominote a, ofisyèl eli yo, finanse yo, ak alye nasyonal k ap travay nan Sid la.

Fòmasyon ak prezantasyon yo enkli:

(...)

 • Reyalize Ekite Ekolojik: Konprann Ras, Pouvwa ak Privilèj nan Sid Etazini.

 • Ras, pouvwa & Sitwayènte

 • Klima Jistis 101

 • Seri Enpak Klima: (Sante, Lojman, Im / Migrasyon, Demokrasi)

(...)

HR & Dezas Kontinye Edikasyon Legal (Fòmasyon Legal)

GCCLP sèvi ak règleman konfòmite lisans pou edike avoka sektè prive a pi byen konprann inegalite nan lalwa Moyiz la ak pwosedi legal kòm byen ke opòtinite yo sèvi ak lwa a avanse ekite nan sosyete nou an. Konsantre CLE a sou bagay sa yo:

(...)

 • Jistis vs Repons pou Dezas: Repons Federal pou Dezas 101

 • Règleman ak pratik alantou Reklamasyon pou Katastwòf yo

 • Pwoteje Dwa Konstitisyonèl Defansè Dwa Moun nan dezas

National Press Briefing: Frontline climate communities respond to impacts of Hurricane Ida

On Thursday, September 9, the Gulf Coast Center for Law & Policy along with the Gulf South for a Green New Deal, the United Houma Nation, the Water Collaborative of Greater New Orleans, and the US Climate Action Network held a press call to report on how Hurricane Ida disproportionately impacted frontline communities. With the federal infrastructure bill at the top of the congressional priority list and the UN Climate Change Conference of the Parties — COP26 — coming up in October, these groups will also highlight the cultural shifts and policy solutions that must be adopted at the local, national, and global levels in order to achieve climate justice and protect frontline communities from further harms caused by climate change and environmental pollution. This includes shifting away from fossil fuels, reducing greenhouse gas
emissions, and leveraging the Biden administration’s climate policies — such as the Justice40 Initiative — to help scale up community-led solutions.

 

Speakers:
 • Colette Pichon Battle, Executive Director of the Gulf Coast Center for Law & Policy (GCCLP); Lead architect of the M4BL’s Red, Black & Green New Deal

 • Principal Chief August Creppel of the United Houma Nation

 • Jessica Dandridge, Executive Director, Water Collaborative of Greater New Orleans

 • Jennifer Crosslin, Southern Regional Organizer, Southern Communities for a Green New Deal, GCCLP

 • Keya Chatterjee, Executive Director of the US Climate Action Network