Ekonomi dirab / Demokrasi enèji (grenn)

IMG_0121_edited.jpg
Jis tranzisyon PMA nan Konte Hancock, MS
11.24_edited.jpg
Gòlf Sid k ap monte Reyinyon Kominote Fon Kontwole

SÈVI

Fasilite Asanble Mouvman Pèp la

Anplwaye GCCLP la ede fasilite rasanbleman kominotè yo ak retrè gwoup yo lè l sèvi avèk yon apwòch ki baze sou ekite pou atenn objektif ajanda yo. Sèvis fasilitasyon yo avanse ko-kreye objektif reyinyon yo ak tayè Asanble Mouvman Pèp la pou maksimize angajman ak avanse pwosesis ki anrasinen nan patisipasyon sivik ak otodeterminasyon. Asanble Mouvman Pèp la (PMAs) konsantre sou zòn sa yo:

(...)

  • Demokrasi enèji

  • Klima Jistis

  • Jis Tranzisyon

(...)

Gòlf Sid k ap monte (GSR) Kominote Fon Kontwole

GCCLP fasilite pwosesis kominotè yo pou devlope fòm altènatif nan rekiperasyon kominote finansman apre dezas ki baze sou klima. Vize a defi yo nan rekiperasyon an ki dire lontan (kòm opoze a repons imedyat), sa yo kominote kontwole pwosesis finansman yo devlope pa lidè kominote frontline revandike priyorite yo nan direksyon devlope yon kominote pi dirab nan nouvo reyalite klima sa a. GCCLP sipòte lidè kominotè yo pou travay avèk Pwojè Sid ak Sierra Club pou devlope fon sa yo yon (1) ane apre dezas klima nan Gòlf Sid la. Fon Kouran fasilite pa GCCLP gen ladan yo: Louisiana K-10 Fon an ak Siklòn Harvey Fon an.

(...)

GSR Kominote Kontwole Fon an (GSR CCF) nan kolektivman ekri deklarasyon objektif, fon an "fè pwomosyon jis tranzisyon lwen pratik ekstrè pandan y ap demantèlman estrikti opresif ki mal kominote nou yo ak, finalman, ekoloji nou an. Nou kwè moun sou ak nan peyi a ta dwe kontwole sa k ap pase nan peyi a; moun yo nan Sid la dwe kontwole sa k ap pase nan Sid la. Sa a rejenerasyon, fon kominote-kontwole bay resous ankouraje pouvwa ak ankouraje ansanm nan rejyon an ak egziste retabli kominote yo ak onore eritaj la nan fòs ak rezistans nan Sid Gòlf la. "

(...)

Pwogram Devlopman Biznis Dirab

GCCLP bay sèvis legal pou ede etabli Nwa ak endijèn posede ti biznis yo ak misyon rasin nan dirabilite ak alontèm byen sosyal. Aprè yon biznis evalye pou viabilité legal, GCCLP bay fòmasyon pou biznis (LA, MS, AL) pwopriyetè yo pi byen konprann prensip ekite ekolojik, demokrasi enèji, jistis ekonomik ak jistis klima.

(...)

Sant Liberasyon: Design Sustainability & Devlopman

Manm Kolektif Gòlf Sid k ap monte a, ancrage nan plon GCCLP, tayè, konsepsyon ak kowòdone pwosesis bilding kolektif yo devlope espas kominote-posede nan sant èd mityèl ki enèji endepandan, enèji efikas, aksesib a tout manm nan kominote a ak ki konekte nan prensip nan gerizon kominote kolektif. Kòm yon manm nan Asanble Mouvman Sid la , sèvis sa yo yo bay nan tout 13 eta sid ak konekte lidè k ap travay sou jistis sosyal ak moun ki ap travay sou jistis klima.

KILTIVE

GCCLP bay vize devlopman lidèchip nan pwogram di Bondye mèsi ak estaj espesyalman pwepare pou lidè k ap travay nan jaden flè inik nan Gòlf Sid la. Pwogram devlopman lidèchip gen entansyon idantifye ak kiltive lidèchip lokal rasin nan kominote a ak mare nan nivo final la nan responsablite kominote a. GCCLP tayè di Bondye mèsi ak pwogram estaj (pa kòwòt ak nan anplwaye) yo devlope ak politize yon pisin nan ekspè lokal ki avanse yon vizyon pi laj nan ekite ekolojik ak jistis klima. GCCLP ranfòse enfrastrikti mouvman atravè pwogram di Bondye mèsi ki devlope lidèchip lokal yo.

(...)

SEED & Klima Fellows

GCCLP sèvi ak ansyen pozisyon di Bondye mèsi nan anplwaye yo ak avanse misyon òganizasyonèl li yo ak sipò fòmasyon rezo nan nivo lokal la, eta a ak nasyonal la. SEED ansyen parèy yo mennen pwogram GCCLP travay ak rechèch ki konsantre sou enèji, ekonomi ak demokrasi. Fellows Klima Senior plon travay pwogram ak rechèch sou syans bò lanmè, syans klima, jistis klima ak dwa moun. Pozisyon Kamarad Senior yo se de (2) tèm ane ki sitiye nan tout Gòlf Sid la.

KONSTWI

Ekonomi Dirab ak Demokrasi Enèji (SEED) Rezo

GCCLP gen pou objaktif pou ranfòse oswa devlope kowalisyon SEED nan tout eta a nan Lwizyana, Mississippi ak Alabama pou avanse plan kominote yo pou yon nouvo avni enèji nan rejyon Gòlf la. Metòd espesifik, kanpay ak filozofi pou reyalize sa a pral detèmine pa manm kowalisyon lokal yo. GCCLP a bay sipò mouvman nan reyinyon chak trimès ak fòmasyon pou lidè lokal yo. GCCLP aktyèlman ap travay ak South Alabama Center pou San Patipri Lojman pou òganize yon somè lidèchip anyèl ak Hijra House (MS) pou òganize yon rasanbleman anyèl relijye, tou de kote yo pral aji kòm yon espas rasanbleman rejyonal pou manm kowalisyon soti nan tout twa eta yo. GCCLP ancrage kowalisyon Demokrasi enèji Lwizyana a ak sant gwo basen byen fon sid pou jistis anviwònman an, alyans pou enèji abòdab ak Sierra Club.

(...)

LA CPP Coordination meeting April 28, 20
Kowalisyon Demokrasi enèji Lwizyana

ANGAJE

Kowalisyon Demokrasi enèji Lwizyana

GCCLP lankr Asanble Mouvman Enèji Demokrasi Pèp la nan tout eta a kòm yon pati nan Kowalisyon Demokrasi enèji Louisiana.

(...)

Nan 2016, sou pinga'w yo nan Plan an Power Clean, defansè nan tout Louisiana te reyini pou yon Asanble Mouvman Peoples diskite sou defi ak anvizaje yon nouvo lavni enèji. Ankrase pa GCCLP, Alyans pou Enèji Abòdab, Deep South Center pou Jistis Anviwonman, ak Sierra Club la, asanble a mennen nan kreyasyon Kowalisyon Demokrasi Enèji Lwizyana, ki te fòme pou kowòdone yon plan pouvwa kominote ki kondwi nan Lwizyana Pèp la. Aprann plis nan sit LA Demokrasi Enèji isit la .

(...)

Asanble Mouvman Dirab Ekonomi Pèp la (PMAs)

GCCLP fyè pou asosye avèk lidè lokal yo nan kominote atravè Gòlf Sid la pou sipòte ak fasilite Asanble Mouvman Pèp la (PMAs). Pwosesis PMA a se youn ki bati pouvwa lokal e ki pèmèt kominote yo idantifye pwòp pwoblèm yo epi fòje pwòp solisyon yo.

Sa yo PMAS plis:

  • Etabli yon rezo rejyonal nan lidèchip ak bati enfrastrikti mouvman rejyonal yo

  • Ofri yon ekite ekolojik / Jis Tranzisyon fondasyon patisipan yo ankouraje angajman sivik ogmante nan kreye yon avni enèji renouvlab pou Mississippi.

  • Bay enfòmasyon baz nivo sou pwosesis demokratik lokal yo ak opòtinite pou patisipe.

  • Ranfòse enfrastrikti kominikasyon rasin nan jistis klima ak jis tranzisyon.