GCCLP Rapò

COP26 Day of Action speakers

Rasis gaz fosil

Konbistib fosil - chabon, lwil, ak gaz - kouche nan kè kriz nou ap fè fas yo, tankou sante piblik, enjistis rasyal, ak chanjman klima. Rapò sa a sentetize rechèch ki egziste deja epi li bay nouvo analiz ki jwenn ke endistri gaz fosil la kontribye nan domaj sante piblik ki touye dè santèn de milye de moun nan peyi Etazini an chak ane ak disproporsyonelman mete an danje kominote Nwa, Brown, endijèn, ak pòv yo. Prezidan Joe Biden ak 117th Kongrè a gen yon opòtinite istorik pou amelyore sante piblik, atake kriz klima a, ak konfwonte rasis sistemik an menm tan pa pwogresivman pwodiksyon ak itilizasyon gaz fosil.

(...)

Sa a se analiz ki pi konplè nan dat nan rasis gaz fosil ak ki jan pwodiksyon gaz fosil ap kreye yon kriz sante piblik pou Nwa, Brown, endijèn, ak kominote pòv yo.

(...)

Klike la a pou wè rapò konplè a nan www.rbgnd.org.

Red-Black-Green-Climate-Mandate_NEWPRINT.jpg

Rasis gaz fosil

Konbistib fosil - chabon, lwil, ak gaz - kouche nan kè kriz nou ap fè fas yo, tankou sante piblik, enjistis rasyal, ak chanjman klima. Rapò sa a sentetize rechèch ki egziste deja epi li bay nouvo analiz ki jwenn ke endistri gaz fosil la kontribye nan domaj sante piblik ki touye dè santèn de milye de moun nan peyi Etazini an chak ane ak disproporsyonelman mete an danje kominote Nwa, Brown, endijèn, ak pòv yo. Prezidan Joe Biden ak 117th Kongrè a gen yon opòtinite istorik pou amelyore sante piblik, atake kriz klima a, ak konfwonte rasis sistemik an menm tan pa pwogresivman pwodiksyon ak itilizasyon gaz fosil.

(...)

Sa a se analiz ki pi konplè nan dat nan rasis gaz fosil ak ki jan pwodiksyon gaz fosil ap kreye yon kriz sante piblik pou Nwa, Brown, endijèn, ak kominote pòv yo.

(...)

Klike la a pou wè rapò konplè a nan www.rbgnd.org.

Hurricane Ida statement.png

Rasis gaz fosil

Konbistib fosil - chabon, lwil, ak gaz - kouche nan kè kriz nou ap fè fas yo, tankou sante piblik, enjistis rasyal, ak chanjman klima. Rapò sa a sentetize rechèch ki egziste deja epi li bay nouvo analiz ki jwenn ke endistri gaz fosil la kontribye nan domaj sante piblik ki touye dè santèn de milye de moun nan peyi Etazini an chak ane ak disproporsyonelman mete an danje kominote Nwa, Brown, endijèn, ak pòv yo. Prezidan Joe Biden ak 117th Kongrè a gen yon opòtinite istorik pou amelyore sante piblik, atake kriz klima a, ak konfwonte rasis sistemik an menm tan pa pwogresivman pwodiksyon ak itilizasyon gaz fosil.

(...)

Sa a se analiz ki pi konplè nan dat nan rasis gaz fosil ak ki jan pwodiksyon gaz fosil ap kreye yon kriz sante piblik pou Nwa, Brown, endijèn, ak kominote pòv yo.

(...)

Klike la a pou wè rapò konplè a nan www.rbgnd.org.

Screen Shot 2021-07-26 at 12.27.20 PM.png

Rasis gaz fosil

Kouman Phasing Out lwil oliv, gaz, ak chabon ka pwoteje kominote yo

Li ekstrèmman difisil pou moun òdinè yo pran pati nan pwosesis lejislatif la. Dè santèn de bòdwo yo prezante chak sesyon yo epi li deplase nan komite ak vòt nan vitès zèklè. Souvan nou pa konprann entansyon ak konsekans bòdwo sa yo jiskaske semèn, mwa, oswa ane apre yo vin lwa. Bòdwo ki afekte anviwònman nou an, ekonomi, edikasyon, ak dwa demokratik yo pase oswa touye ak opinyon twò piti nan men moun ki gen lavi yo afekte yo.

(...)

Nou devlope scorecard lejislatif la Lwizyana ede vire sa. Klike la a pou vizite howtheyvote.la .

Fossil-Fuel-Racism cover.png

Rasis gaz fosil

Kouman Phasing Out lwil oliv, gaz, ak chabon ka pwoteje kominote yo

Konbistib fosil - chabon, lwil, ak gaz - kouche nan kè kriz nou ap fè fas yo, tankou sante piblik, enjistis rasyal, ak chanjman klima. Rapò sa a sentetize rechèch ki egziste deja epi li bay nouvo analiz ki jwenn ke endistri gaz fosil la kontribye nan domaj sante piblik ki touye dè santèn de milye de moun nan peyi Etazini an chak ane ak disproporsyonelman mete an danje kominote Nwa, Brown, endijèn, ak pòv yo. Prezidan Joe Biden ak 117th Kongrè a gen yon opòtinite istorik pou amelyore sante piblik, atake kriz klima a, ak konfwonte rasis sistemik an menm tan pa pwogresivman pwodiksyon ak itilizasyon gaz fosil.

(...)

Sa a se analiz ki pi konplè nan dat nan rasis gaz fosil ak ki jan pwodiksyon gaz fosil ap kreye yon kriz sante piblik pou Nwa, Brown, endijèn, ak kominote pòv yo.

(...)

Klike la a pou wè rapò konplè a nan www.rbgnd.org.

#SCGND.jpg

Kominote Sid pou yon platfòm Green New Deal Policy

Kominote Sid sa a pou yon platfòm politik Green New Deal dekri pwoblèm kle yo fè fas a kominote nou yo kòm kriz klima mondyal la vin pi grav epi li bay yon lis demand kle nou yo kòm yon fondasyon pou nenpòt ki politik Green New Deal mete an vigè nan tout nivo gouvènman an. Jan sa endike nan Rezolisyon Green New Deal House la, nou kwè ke nou kapab e nou dwe adrese kriz klima mondyal la pandan ke nou reyalize jistis ak ekite tou. Kominote Sid yo, patikilyèman Nwa, Endijèn, moun ki gen koulè ak pòv, Queer, ak kominote andikape, te istorikman òganize presyon gouvènman federal la yo pran aksyon asire ekite ak jistis. Pandan ke sa a te yon estrateji kle pou pwoteje lavi ak libète kominote Sid yo, souvan aksyon federal yo pa rive nan objektif li yo ak / oswa yo jeneralman rankontre ak rezistans nan men gouvènman eta Sid yo ki chaje avèk aplikasyon an.

(...)

Klike la a pou wè rapò konplè a nan www.scen-us.org.

State of the South Report .png

Rapò Eta Sid 2020 la

Pa gen anyen sou nou, san nou! Rapò Eta Sid la ofri yon premye evalyasyon Sid ak vizyon ki anrasinen nan istwa, tradisyon, ak eksperyans kominote yo atravè Sid Etazini. GCCLP fyè dèske li te yon kontribitè prensipal nan rapò sa a kòm yon jete lank nan Asanble Mouvman Sid la, yon fòmasyon 13 eta nan sid k ap travay pou chanjman transfòmasyon nan tout rejyon nou an.

(...)

Klike la a pou wè rapò a plen nan southtosouth.org.

BP 10 Commemoration Report - cover.jpg

Rapò komemorasyon BP10

Kominote ki soti toupatou nan Gòlf Sid la ak nasyon an mete tèt yo ansanm sou 20 avril 2020, pou komemore 10 lane depi dezas BP Drilling kanpe an solidarite ak premye liy yo pou sonje ak konprann enpak BP Oil Drilling Disaster la.

Ansanm, nou sonje lavi yo pèdi, diskite sou enpak sou kominote lapèch Mississippi, ak leve wòl nan atizay ak kilti nan dezas. Oratè yo enkli yon ansyen travayè mare Deepwater Horizon, defansè lokal yo, ak lidè rekiperasyon yo, tout ofri premye konesans sou enpak ak solisyon kominote a. Kontni rapò sa a soti nan ofrann yo.

Klike la a pou li rapò a .

Regional Leadership Summit Report.jpg

Lojman san Patipri, Klima & Rapò Sante

Chak ane pou nèf dènye ane yo, Sant pou Lojman san Patipri nan mobil, Alabama te fè yon somè rejyonal lidèchip jistis pote ansanm lidè yo ak defansè atravè sid la ap travay sou pwoblèm lojman ak yon seri de lòt pwoblèm jistis sosyal. Nan somè ane sa a, plis pase 300 moun nan tout peyi a te reyini nòmalman pou konekte pwen ant lojman ki jis, sante, jistis kriminèl, imigrasyon, ak kriz klima a. Kontni rapò sa a soti nan temwayaj ekspè yo pataje pandan somè a.

Klike la a pou li rapò a .

August 2020.png

Rapò sou Carrizo Comecrudo Tribinal la sou Dwa Moun

An repons a tantativ ki kontinye pa kòporasyon yo ak gouvènman yo efase siyifikasyon nan kilti yo, istwa, ak peyi yo, Carrizo Comecrudo branch nan Texas ki te fèt yon tribinal sou dwa moun sou Me 22nd ak 23rd , 2020 dokimante sot pase yo ak prezan mal kont yo moun, Esto'k Gna la. Rapò sa a gen ladan temwayaj moun Esto'k Gna, alye ki soti nan lòt peyi natif natal, ak lòt alye ki pa natif natal pandan tribinal la. Temwayaj yo te montre modèl siyifikatif nan vyolasyon dwa moun e ke tèminal LNG yo, jan yo pwopoze a, ta vyole dwa endijèn yo, dwa pou sante nan rasis nan anviwònman an, e menm dwa ki pi fondamantal ki endike nan Deklarasyon Inivèsèl sou Dwa Moun.

Klike la a pou li Opinyon Obsèvatè ofisyèl la soumèt bay Nasyonzini epi klike isit la pou li rapò konplè a .

EJ & Philanthropy_Cover.png

Jistis anviwònman & filantropik

Defi ak opòtinite pou aliyman: Gòlf Sid ak Midwès Ka Etid

Sant Kòt Gòlf la pou Lwa ak Règleman te onore pou asosye avèk Building Equity & Alignment for Impact (BEA-I), Tishman Environment and Design Center nan New School University, ak Little Village Environmental Justice Organization (LVEJO) sou yon evalyasyon jaden flè. etid ki te mennen nan rapò sa a, prepare pa Ana Isabel Baptista, Ph.D., Adrienne Perovich, mpa, ak lòt kolaboratè nan nouvo lekòl la. Etid la gade disparite finansman pou òganizasyon de baz anviwònman ak jistis klima nan rejyon Gòlf Sid ak Midwès yo, e li te chache idantifye opòtinite pou pi gwo ekite ak aliyman ant kominote filantwopik la ak òganizatè de baz yo.

(...)

Rekonesans gwo twou san fon nou an ale soti nan Gòlf Sid patnè kominote ki te patisipe nan entèvyou ki te enpòtan nan rapò sa a.

(...)

Klike la a pou li rapò konplè a .

GS4GND policy platform cover.jpg

Rasis gaz fosil

Konbistib fosil - chabon, lwil, ak gaz - kouche nan kè kriz nou ap fè fas yo, tankou sante piblik, enjistis rasyal, ak chanjman klima. Rapò sa a sentetize rechèch ki egziste deja epi li bay nouvo analiz ki jwenn ke endistri gaz fosil la kontribye nan domaj sante piblik ki touye dè santèn de milye de moun nan peyi Etazini an chak ane ak disproporsyonelman mete an danje kominote Nwa, Brown, endijèn, ak pòv yo. Prezidan Joe Biden ak 117th Kongrè a gen yon opòtinite istorik pou amelyore sante piblik, atake kriz klima a, ak konfwonte rasis sistemik an menm tan pa pwogresivman pwodiksyon ak itilizasyon gaz fosil.

(...)

Sa a se analiz ki pi konplè nan dat nan rasis gaz fosil ak ki jan pwodiksyon gaz fosil ap kreye yon kriz sante piblik pou Nwa, Brown, endijèn, ak kominote pòv yo.

(...)

Klike la a pou wè rapò konplè a nan www.rbgnd.org.