Ouvèti Travay

 

Regionalganizatè Rejyonal: Gòlf Sid pou Green New Deal

Pozisyon Sitiye: Gòlf Sid (Texas, Lwizyana, Mississippi, Alabama, Florid, Puerto Rico), ak yon ti preferans pou TX ak FL

Konsènan GCCLP

Gòlf Kòt Sant pou Lwa ak Règleman (GCCLP) se yon ki pa Peye-, enterè piblik kabinè avoka ak sant jistis pwomouvwa orè estriktirèl nan direksyon jistis klima ak ekolojik ekite nan kominote nan koulè sou liy lan nan chanjman nan klima. GCCLP jete lank Gòlf Sid la pou Green New Deal Inisyativ (GS4GND), ki sèvi Texas, Lwizyana, Mississippi, Alabama, Florid, ak Puerto Rico.

Sou Gòlf Sid pou Green New Deal

GS4GND se yon inisyativ milti-ane, milti-eta ak fòmasyon rejyonal nan òganizasyon, rezo, ti biznis yo, ak rezidan angaje nan Gòlf Sid la (TX, LA, MS, AL, FL) nan adrès kriz la klima ak enpak li yo nan la rejyon an nan avansman nan ekite ak jistis ansanm ak kreyasyon an nan dè milyon de salè k ap viv, djòb ekolojik dirab. GS4GND konekte travay ki deja egziste nan Sid la nan direksyon pou klima, rasyal, ak jistis ekonomik. Fòmasyon rejyonal sa a devlope politik, avanse angajman sivik nan kanpay rejyonal yo, epi òganize kominote yo nan kreyasyon yon vèsyon inikman Gòlf Sid nan yon Green New Deal, santre reyalite yo, pouvwa, ak enpòtans nan rejyon an. GS4GND pral konstwi pouvwa rejyonal pou avanse yon vizyon inik nan zòn sid, kolektif, pou yon avni dirab ki sant travayè yo, kiltivatè yo, pechè yo, nasyon tribi yo, ak kominote premye liy yo nan yon tranzisyon jis lwen ekonomi ekstrè ki akselere kriz klima mondyal la.

(...)

Sou Pozisyon an - GS4GND Regionalganizatè Rejyonal yo

Sant Kòt Gòlf la pou Lwa ak Règleman ap chèche aplikan pou yon pozisyon izerganizatè Rejyonal pou ede sipòte vizyon estratejik ak aplikasyon Gòlf Sid la pou mouvman Green New Deal atravè senk eta Gòlf Sid yo. Kandida ki angaje nan jistis klima, lidèchip premye liy, ak bati yon mouvman pou yon ekonomi pi jis ak dirab yo ankouraje pou aplike pou. Gòlf Sid la pou yon kontra New Green se yon enfrastrikti mouvman rejyonal bati nan dirèksyon rejyonal yo, reyinyon estratejik yo, ak espas inovatè pou geri kolektif ak rekonsilyasyon. Gòlf Sid la pou yon kontra New Green ap avanse yon platfòm politik atravè Florid, Alabama, Mississippi, Lwizyana, ak Texas rasin nan lidèchip kominote ak vizyon ak bati sou yon pwosesis patisipatif sis mwa soti nan tè-up la. Organizganizatè rejyonal la pral ede avanse platfòm sa a nan aplikasyon pandan y ap sipòte vizyon alontèm nan yon enfrastrikti mouvman endepandan ki gouvène pa ak responsab nan lidèchip kominote a.

Se wòl nan espere plis pase de ane, ak objektif pou kreye yon mouvman pwòp tèt ou-soutni nan travay yo. Wòl nan Regionalganizatè Rejyonal se pa yon wòl lidèchip pou pran desizyon pou Gòlf Sid la pou Green New Deal, men pito yon wòl lidèchip fasilite ki bay sipò pou desizyon kolektif.

Atant ak responsablite:
 • Kowòdone enfòmasyon, kominikasyon, relasyon, ak pwosesis avanse Gòlf Sid pou yon Green New Deal Inisyativ;

 • Jere relasyon òganizasyonèl ak premye liy yo;

 • Mete ajanda ak fasilite reyinyon ak sesyon estrateji;

 • Bati kapasite ak fòme lidè nan pwosesis fasilitasyon;

 • Sipòte devlopman ak aplikasyon edikasyon politik ak kourikoulòm;

 • Sipò sou kominikasyon ak estrateji naratif;

 • Ede ko-kreye enfrastrikti a pou yon Gòlf Sid endepandan ak pwòp tèt ou-detèmine pou yon kontra New Green; ak

 • Medyatè ak travay pou rezoud konfli nan nivo kominote a.

Kandida Ideyal ap posede:
 • 7 - 10 ane eksperyans nan de baz òganize alantou jistis klima, jistis rasyal, ak / oswa jistis ekonomik;

 • 5 ane eksperyans nan bilding kowalisyon, aliyman, ak devlopman rezo kominotè;

 • Konesans ak eksperyans lè l sèvi avèk lojisyèl kalandriye, imèl, medya sosyal, ak lòt zouti dijital pou kowòdinasyon ak kominikasyon;

 • Konesans nan jesyon baz done, sondaj, ak analiz done;

 • Demontre kapasite pou kowòdone ladrès atravè pèspektiv miltip ak jewografi;

 • Demontre kapasite pou ko-kreye pwosesis enklizif ak patisipatif nan ajanda-anviwònman, reyinyon fasilitasyon, ak devlopman estrateji;

 • Demontre kapasite pou panse estratejik osi byen ke konprann nuans lokal yo;

 • Demontre kapasite pou kreye pwosesis planifikasyon pou kout tèm long tèm;

 • Demontre kapasite pou travay kòm yon pati nan yon ekip de baz;

 • Demontre kapasite pou ankouraje ak kiltive manm;

 • Yon gwo angajman pou sipòte, anplifye, epi swiv lidèchip devan;

 • Yon gwo angajman pou ankouraje travay detèmine ak gouvène; epi,

 • Yon konpreyansyon pwofon, konesans, ak eksperyans nan travay nan Gòlf Sid la.

Konpansasyon

 • Sa a se yon pozisyon yon ane kounye a klase kòm yon kontraktè endepandan.

 • Konpansasyon an se $ 50,000, plis yon $ 400 / mwa alokasyon pou swen sante.

(...)

Aplike

E-mail rezime, lèt kouvèti, echantiyon ekri, manch medya sosyal, ak twa (3) referans a info@gcclp.org (sijè: "GS4GND Regionalganizatè Rejyonal") OSWA enfòmasyon lapòs bay: GCCLP, PO Box 784, Slidell, LA 70459.