Ouvèti Travay

Pozisyon Sitiye: Midwès / Sid Etazini

Konsènan GCCLP

Gòlf Kòt Sant pou Lwa ak Règleman (GCCLP) se yon ki pa Peye-, enterè piblik kabinè avoka ak sant jistis pwomouvwa orè estriktirèl nan direksyon jistis klima ak ekolojik ekite nan kominote nan koulè sou liy lan nan chanjman nan klima. GCCLP sèvi ak bati pouvwa ak kominote sou liy lan nan chanjman nan klima nan Texas, Lwizyana, Mississippi, Alabama, ak Florid. GCCLP tou ancrage Wouj Nwa & Green New Deal Inisyativ la (RBGND) pou Mouvman an pou lavi Nwa.

Konsènan Wouj Nwa & Green New Deal la

Wouj Nwa ak Vèt Nouvo Kontra a (RBGND) se yon inisyativ Mouvman pou Lavi Nwa (M4BL) ancrage pa Gòlf Kòt Sant pou Lwa ak Règleman. RBGND sant liberasyon Nwa nan lit klima mondyal la epi adrese enpak chanjman klima ak rasis anviwònman sou kominote Nwa yo. RBGND a se yon inisyativ milti-fasèt plizyè ane òganize pou yon Manda Nasyonal Klima Nwa ak aksyon nan direksyon pou devlope done ak rechèch, edikasyon ak òganize, lejislasyon federal, litij estratejik, ak bilding rezo. Yon objektif nan kominikasyon se grenn ak avanse yon chanjman naratif nan direksyon pou adrese kriz klima a pa envesti nan kominote Nwa ak repare mal pase yo.

(...)

Sou Pozisyon - RBGND Regionalganizatè Rejyonal la

GCCLP ap chèche aplikan pou yon pozisyon Oganizatè Rejyonal ak inisyativ Wouj, Nwa, ak Vèt New Deal pou ede sipòte vizyon estratejik ak aplikasyon RBGND atravè nasyon an. Kandida ki angaje nan jistis klima, lidèchip premye liy, Liberasyon Nwa, ak bati yon mouvman pou yon ekonomi ki pi jis ak dirab yo ankouraje pou aplike pou. RBG New Deal la se yon inisyativ nasyonal ki bati nan pati anba-up òganize, reyinyon estratejik yo, ak espas inovatè pou geri kolektif ak rekonsilyasyon. RBG New Deal la ap avanse yon platfòm politik nasyonal rasin nan Vizyon pou Lavi Nwa. Organganizatè Rejyonal la pral ede avanse platfòm sa a nan aplikasyon pandan y ap sipòte vizyon alontèm nan yon enfrastrikti mouvman endepandan ki gouvène pa ak responsab nan lidèchip kominote a.

(...)

Wòl la espere yo ale nan Desanm nan 2022. Objektif la se yo kreye yon mouvman pwòp tèt ou-soutni nan travay ki avanse jistis klima. Wòl nan Regionalganizatè Rejyonal se pa yon wòl lidèchip pou pran desizyon pou RBG New Deal la, men pito yon wòl lidèchip fasilite ki bay sipò pou desizyon kolektif yo.

Atant ak responsablite:
 • Kowòdone enfòmasyon, kominikasyon, relasyon, ak pwosesis pou avanse Red Black & Green New Deal Initiative;

 • Jere relasyon òganizasyonèl ak premye liy yo;

 • Mete ajanda ak fasilite reyinyon ak sesyon estrateji;

 • Bati kapasite ak fòme lidè nan pwosesis fasilitasyon;

 • Sipòte devlopman ak aplikasyon edikasyon politik ak kourikoulòm;

 • Sipò sou kominikasyon ak estrateji naratif;

 • Ede ko-kreye enfrastrikti a pou yon pwòp tèt ou-soutni ak pwòp tèt ou-detèmine wouj la Nwa & Green New Deal; epi,

 • Medyatè ak travay pou rezoud konfli nan nivo kominote a.

(...)

Kandida Ideyal ap posede:
 • 7 - 10 ane eksperyans nan de baz òganize alantou jistis klima, jistis rasyal, ak / oswa jistis ekonomik;

 • 5 ane eksperyans nan bilding kowalisyon, aliyman, ak devlopman rezo kominotè;

 • Konesans ak eksperyans lè l sèvi avèk lojisyèl kalandriye, imèl, medya sosyal, ak lòt zouti dijital pou kowòdinasyon ak kominikasyon;

 • Konesans nan jesyon baz done, sondaj, ak analiz done;

 • Demontre kapasite nan ladrès kowòdinasyon atravè pèspektiv miltip ak jewografi;

 • Demontre kapasite pou ko-kreye pwosesis enklizif ak patisipatif nan ajanda-anviwònman, reyinyon fasilitasyon, ak devlopman estrateji;

 • Demontre kapasite yo panse estratejik kòm byen ke konprann nuans lokal yo;

 • Demontre kapasite yo kreye kout-a long tèm pwosesis planifikasyon travay;

 • Demontre kapasite pou travay kòm yon pati nan yon ekip de baz;

 • Demontre kapasite pou ankouraje ak kiltive manm;

 • Angajman fon pou sipòte, anplifye, ak swiv lidèchip Nwa devan;

 • Angajman fon pou ankouraje travay detèmine ak gouvène; epi,

 • Gwo konpreyansyon, konesans, ak eksperyans nan travay nan rejyon an.

Konpansasyon

 • Sa a se yon pozisyon a plen tan kounye a klase kòm yon kontraktè endepandan.

 • Konpansasyon an se $ 50,000, plis yon $ 400 / mwa alokasyon pou swen sante.

(...)

Aplike

E-mail rezime, lèt kouvèti, echantiyon ekri, manch medya sosyal, ak twa (3) referans a info@gcclp.org (sijè: "RBGND Regionalganizatè Rejyonal") OSWA enfòmasyon lapòs bay: GCCLP, PO Box 784, Slidell, LA 70459.