Gòlf Kòt Sant pou Lwa ak Règleman (GCCLP) fyè dèske li te sèvi kòm yon òganizasyon jete lank rejyonal pou 2015 Gòlf South Rising inisyativ la: yon kowòdone mouvman rejyonal ki te kreye mete aksan sou enpak kriz klima mondyal la sou rejyon Gòlf Sid la (Texas , Lwizyana, Mississippi, Alabama, ak Florid).

Jwenn plis enfòmasyon sou Gòlf Sid k ap monte, gade rapò GSR final la ki mete aksan sou rezilta ak rekòmandasyon nan gulfsouthrising.org .

(...)

Klike anba a pou telechaje GCCLP 2019 Gid la sou konstriksyon finansman kominotè de baz:

Visit the Gulf South Rising Website

Visit the Gulf South Rising Website

View the GSR Strategy Document

View the GSR Strategy Document

Donate to GSR Community Control Fund

Donate to GSR Community Control Fund

View the GSR 2015 Final Report

View the GSR 2015 Final Report

Like GSR on Facebook

Like GSR on Facebook

Follow GSR on Twitter

Follow GSR on Twitter