Rekiperasyon ekitab nan dezas klima

HarvardKennedySchool3.jpg
 
 

Regionalganizatè Rejyonal: Gòlf Sid pou Green New Deal

Pozisyon Sitiye: Gòlf Sid (Texas, Lwizyana, Mississippi, Alabama, Florid, Puerto Rico), ak yon ti preferans pou TX ak FL

Konsènan GCCLP

Gòlf Kòt Sant pou Lwa ak Règleman (GCCLP) se yon ki pa Peye-, enterè piblik kabinè avoka ak sant jistis pwomouvwa orè estriktirèl nan direksyon jistis klima ak ekolojik ekite nan kominote nan koulè sou liy lan nan chanjman nan klima. GCCLP jete lank Gòlf Sid la pou Green New Deal Inisyativ (GS4GND), ki sèvi Texas, Lwizyana, Mississippi, Alabama, Florid, ak Puerto Rico.

Sou Gòlf Sid pou Green New Deal

GS4GND se yon inisyativ milti-ane, milti-eta ak fòmasyon rejyonal nan òganizasyon, rezo, ti biznis yo, ak rezidan angaje nan Gòlf Sid la (TX, LA, MS, AL, FL) nan adrès kriz la klima ak enpak li yo nan la rejyon an nan avansman nan ekite ak jistis ansanm ak kreyasyon an nan dè milyon de salè k ap viv, djòb ekolojik dirab. GS4GND konekte travay ki deja egziste nan Sid la nan direksyon pou klima, rasyal, ak jistis ekonomik. Fòmasyon rejyonal sa a devlope politik, avanse angajman sivik nan kanpay rejyonal yo, epi òganize kominote yo nan kreyasyon yon vèsyon inikman Gòlf Sid nan yon Green New Deal, santre reyalite yo, pouvwa, ak enpòtans nan rejyon an. GS4GND pral konstwi pouvwa rejyonal pou avanse yon vizyon inik nan zòn sid, kolektif, pou yon avni dirab ki sant travayè yo, kiltivatè yo, pechè yo, nasyon tribi yo, ak kominote premye liy yo nan yon tranzisyon jis lwen ekonomi ekstrè ki akselere kriz klima mondyal la.

(...)

Sou Pozisyon an - GS4GND Regionalganizatè Rejyonal yo

Sant Kòt Gòlf la pou Lwa ak Règleman ap chèche aplikan pou yon pozisyon izerganizatè Rejyonal pou ede sipòte vizyon estratejik ak aplikasyon Gòlf Sid la pou mouvman Green New Deal atravè senk eta Gòlf Sid yo. Kandida ki angaje nan jistis klima, lidèchip premye liy, ak bati yon mouvman pou yon ekonomi pi jis ak dirab yo ankouraje pou aplike pou. Gòlf Sid la pou yon kontra New Green se yon enfrastrikti mouvman rejyonal bati nan dirèksyon rejyonal yo, reyinyon estratejik yo, ak espas inovatè pou geri kolektif ak rekonsilyasyon. Gòlf Sid la pou yon kontra New Green ap avanse yon platfòm politik atravè Florid, Alabama, Mississippi, Lwizyana, ak Texas rasin nan lidèchip kominote ak vizyon ak bati sou yon pwosesis patisipatif sis mwa soti nan tè-up la. Organizganizatè rejyonal la pral ede avanse platfòm sa a nan aplikasyon pandan y ap sipòte vizyon alontèm nan yon enfrastrikti mouvman endepandan ki gouvène pa ak responsab nan lidèchip kominote a.

Se wòl nan espere plis pase de ane, ak objektif pou kreye yon mouvman pwòp tèt ou-soutni nan travay yo. Wòl nan Regionalganizatè Rejyonal se pa yon wòl lidèchip pou pran desizyon pou Gòlf Sid la pou Green New Deal, men pito yon wòl lidèchip fasilite ki bay sipò pou desizyon kolektif.

Atant ak responsablite:
 • Kowòdone enfòmasyon, kominikasyon, relasyon, ak pwosesis avanse Gòlf Sid pou yon Green New Deal Inisyativ;

 • Jere relasyon òganizasyonèl ak premye liy yo;

 • Mete ajanda ak fasilite reyinyon ak sesyon estrateji;

 • Bati kapasite ak fòme lidè nan pwosesis fasilitasyon;

 • Sipòte devlopman ak aplikasyon edikasyon politik ak kourikoulòm;

 • Sipò sou kominikasyon ak estrateji naratif;

 • Ede ko-kreye enfrastrikti a pou yon Gòlf Sid endepandan ak pwòp tèt ou-detèmine pou yon kontra New Green; ak

 • Medyatè ak travay pou rezoud konfli nan nivo kominote a.

Kandida Ideyal ap posede:
 • 7 - 10 ane eksperyans nan de baz òganize alantou jistis klima, jistis rasyal, ak / oswa jistis ekonomik;

 • 5 ane eksperyans nan bilding kowalisyon, aliyman, ak devlopman rezo kominotè;

 • Konesans ak eksperyans lè l sèvi avèk lojisyèl kalandriye, imèl, medya sosyal, ak lòt zouti dijital pou kowòdinasyon ak kominikasyon;

 • Konesans nan jesyon baz done, sondaj, ak analiz done;

 • Demontre kapasite pou kowòdone ladrès atravè pèspektiv miltip ak jewografi;

 • Demontre kapasite pou ko-kreye pwosesis enklizif ak patisipatif nan ajanda-anviwònman, reyinyon fasilitasyon, ak devlopman estrateji;

 • Demontre kapasite pou panse estratejik osi byen ke konprann nuans lokal yo;

 • Demontre kapasite pou kreye pwosesis planifikasyon pou kout tèm long tèm;

 • Demontre kapasite pou travay kòm yon pati nan yon ekip de baz;

 • Demontre kapasite pou ankouraje ak kiltive manm;

 • Yon gwo angajman pou sipòte, anplifye, epi swiv lidèchip devan;

 • Yon gwo angajman pou ankouraje travay detèmine ak gouvène; epi,

 • Yon konpreyansyon pwofon, konesans, ak eksperyans nan travay nan Gòlf Sid la.

Konpansasyon

 • Sa a se yon pozisyon yon ane kounye a klase kòm yon kontraktè endepandan.

 • Konpansasyon an se $ 50,000, plis yon $ 400 / mwa alokasyon pou swen sante.

(...)

Aplike

E-mail rezime, lèt kouvèti, echantiyon ekri, manch medya sosyal, ak twa (3) referans a info@gcclp.org (sijè: "GS4GND Regionalganizatè Rejyonal") OSWA enfòmasyon lapòs bay: GCCLP, PO Box 784, Slidell, LA 70459.

SÈVI

Sèvis Legal pou Katastwòf

Klinik Legal pou Katastwòf ak Dwa Moun - GCCLP bay sèvis legal pou katastwòf nan klinik legal nan kominote an patenarya avèk founisè sèvis legal enterè piblik lokal yo ak òganizasyon jistis sosyal yo. Anplis de sa nan resevwa sèvis gratis oswa a pri ki ba legal yo, rezidan Gòlf Sid resevwa edikasyon politik alantou kòz rasin yo nan dezas la espesifik yo ap fè eksperyans. Sèvis legal yo gen ladan reprezantasyon legal limite avanse:

(...)

 • Reklamasyon pou Katastwòf

 • Migrasyon Dezas / Imigrasyon

 • Itilizasyon Tè / Dwa Dlo / Dwa Mineral

 • Istorik Prezèvasyon

(...)

Migrasyon dezas se pa yon nouvo reyalite nan kòt Gòlf la. Nan konsekans Katrina, dè milye de fanmi yo te fòse yo kouri ale nan vil yo ak travèse liy eta yo. Dyaspora a Katrina pwolonje nan tout 50 eta yo nan peyi Etazini an. Moun sa yo te rele "refijye," ki se yon itilizasyon kòrèk nan tèminoloji espesifik legal yo. Yo pa t 'refijye, men pito imigran klima. Yo te gen dwa a pwoteksyon entènasyonal nan "moun ki deplase intern (IDP). Yo te gen dwa pou jwenn aksè nan sistèm jistis yo mete kanpe pou ede yo refè.

Aksè a jistis se nan nwayo travay GCCLP a nan kòt Gòlf la. An patenarya avèk òganizasyon kominotè yo, pratik lalwa prive yo, ak òganizasyon sèvis legal yo, GCCLP te bay BP Reklamasyon Asistans, defans ak Road Home ak FEMA Rekipere pwoblèm, FEMA Reklamasyon Asistans, ak plis ankò nan klinik kominote a apre dezas klima atravè senk an. Gòlf Sid eta yo.

(...)

Klinik Jistis Kominotè

Santral nan teyori chanjman GCCLP a se sèvis. Klinik Jistis Kominotè nou yo bay sèvis legal gratis oswa a pri ki ba pou patnè nou yo nan rejyon an. Kòmanse ak sèvis pèmèt GCCLP bati relasyon reyèl nan kominote yo, ak pi byen enfòme, konekte, ak angaje lidè lokal k ap vanse.

(...)

Men kèk egzanp nan klinik jistis kominotè sot pase yo gen ladan yo:

(...)

KILTIVE

GCCLP bay vize devlopman lidèchip nan pwogram di Bondye mèsi ak estaj espesyalman pwepare pou lidè k ap travay nan jaden flè inik nan Gòlf Sid la. Pwogram devlopman lidèchip gen entansyon idantifye ak kiltive lidèchip lokal rasin nan kominote a ak mare nan nivo final la nan responsablite kominote a. GCCLP tayè di Bondye mèsi ak pwogram estaj (pa kòwòt ak nan anplwaye) yo devlope ak politize yon pisin nan ekspè lokal ki avanse yon vizyon pi laj nan ekite ekolojik ak jistis klima. GCCLP ranfòse enfrastrikti mouvman atravè pwogram di Bondye mèsi ki devlope lidèchip lokal yo.

(...)

Estaj

GCCLP ofri estaj ak Fellowship Dwa Klima pou Lwa / gradye / Ph.D. elèv yo). Opòtinite estaj gen ladan estaj sezon- Prentan, Ete & Otòn OSWA Semèn-Long Externals Desanm (sa vle di Spring Break). Dwa ak elèv gradye ki enskri nan US oswa ki pa Peye-US lalwa oswa pwogram gradye yo envite yo sèvi kòm volontè ak GCCLP kòm Estaj oswa ekstèn. Sa vle di ke entèn yo asiyen nan yon orè regilye yo dwe rive vre nan biwo a Lwizyana. Estaj yo pral asiyen pou sipòte pwogram GCCLP sou youn nan bagay sa yo:

 1. Planifikasyon ak Rekiperasyon Dezas ekitab

 2. Dlo sou Tretman Egal Ego

 3. Demokrasi enèji

 4. Jis Tranzisyon

(...)

Estaj yo dwe gen aksè a yon laptop, smartphone yo epi yo dwe pale angle byen. Estaj sa yo yo ofri kòm tèm sis-semèn (youn apre lòt) oswa ekstèn semèn-long epi yo ka lokalize adistans oswa nan swa Mississippi oswa Louisiana. Pou volontè voye lèt ou a nan rechèch, rezime, ekri echantiyon, ak non yo ak enfòmasyon pou kontakte twa referans a info@gcclp.org .

(...)

Pote Avoka nan Mouvman

GCCLP fyè pou travay atravè rejyon an avèk avoka ak elèv lalwa. Nou kreye espas entansyonèl pou konvèsasyon san danje, difisil, ak onèt sou wòl avoka nan kreye yon sosyete ki pi ekitab e jis. (...)

Whiskey%20%26%20Race%20II%20Photo%20(1)_
2016 "Ras & wiski" seri ak Loyola University of New Orleans elèv lalwa

KONSTWI

Rezo Lwa pou Katastwòf

GCCLP sipòte yon rezo ki resevwa fòmasyon nan avoka lokal nan tout Gòlf la sipòte opòtinite defans nan direksyon pou yon vizyon nan jistis klima ak ekolojik ekite. Rezo sa a espesyalman sipòte efò avanse Rekonesans Federal pou branch natif natal kotyè yo, responsablite alantou twòp polis nan konsekans dezas klima, pwoteksyon dwa vòt ak demokrasi nan konsekans dezas klima, ak refòm Règleman Federal Dezas. Avoka volontè yo ak elèv lalwa yo resevwa fòmasyon nan domèn federal lwa dezas ak repons. Volontè vin manm nan yon rezo nasyonal ki ka rapidman jwenn aksè ak mobilize pa kominote a nan moman dezas klima.

(...)

Rezo klima Deseni Nwa

GCCLP te lanse yon echanj aprantisaj kat ane pou mete aksan sou Nasyonzini te deklare Deseni pou Moun ki gen desandan Afriken (2015-2024) ak mouvman mondyal Klima Jistis la, ak atansyon espesifik sou enpak yo sou moun Nwa nan Etazini ak nan Sid mondyal la. Pwojè sa a angaje lidè émergentes ki gen desandan Afriken (20-50) nan devlopman yon kanpay kominikasyon ak echanj aprantisaj konsantre sou enpak chanjman klima ak kominote dyasporik Afriken yo nan Pòtoriko, Zile Vyèj Ameriken yo, Beliz, Matinik / Gwadloup. Chak echanj ap devlope nouvo medya ak pwodwi kominikasyon ki vize a pwochen jenerasyon defansè dwa moun Nwa yo ak defansè klima yo. Pa 2021, anyèl mini-rapò ki soti nan chak echanj yo pral konbine nan yon rapò konplè sou enpak yo nan klima sou moun ki desandan Afriken yo.

ANGAJE

HR & Dezas Kontinye Edikasyon Legal (Fòmasyon Legal)

GCCLP sèvi ak règleman konfòmite lisans pou edike avoka sektè prive a pi byen konprann inegalite nan lalwa Moyiz la ak pwosedi legal kòm byen ke opòtinite yo sèvi ak lwa a avanse ekite nan sosyete nou an. Konsantre CLE a sou bagay sa yo:

(...)

 • Jistis vs Repons pou Katastwòf: Repons Federal pou Katastwòf 101

 • Règleman ak pratik alantou Reklamasyon pou Katastwòf yo

 • Pwoteje Dwa Konstitisyonèl Defansè Dwa Moun nan dezas

(...)

Ekolojik Ekolojik / Kourikoulòm Fòmasyon Jistis Klima

Lè l sèvi avèk rechèch kominotè patisipatif, kolektivize eksperyans lokal yo, done ki baze sou ekite, ak nouvo medya, GCCLP te vin yon lidè rejyonal nan fòmasyon ekite ak prezantasyon. GCCLP devlope yon kourikoulòm baz, Konprann Ras, Pouvwa ak Privilèj nan yon nouvo Reyalite Klima, epi adapte li pou kominote a, ofisyèl eli yo, finanse yo, ak alye nasyonal k ap travay nan Sid la. Fòmasyon ak prezantasyon yo enkli:

(...)

 • Reyalize Ekite Ekolojik: Konprann Ras, Pouvwa ak Privilèj nan Sid Etazini.

 • Ras, pouvwa & Sitwayènte

 • Klima Jistis 101

 • Seri Enpak Klima: (Sante, Lojman, Im / Migrasyon, Demokrasi)