Fè don GCCLP

Mèsi pou sipòte Gòlf Kòt Sant lan pou lalwa ak politik.


Kontribisyon ou jodi a se pi plis pase yon don - li se yon ranfòsman nan efò kominote nou yo ak ap grandi travay rejyonal reyalize ekolojik ekite ak jistis klima nan Gòlf la Sid. Bay jodi a se yon rekonesans ke gen plis travay yo dwe fè.

Gen plizyè fason pou sipòte travay nou an:

(...)

Taks-Dediktib Donasyon GCCLP

GCCLP se yon pwojè fiskal-patwone nan Pwojè Sid (EIN 58-1956686). Pou fè yon don taks sou franchiz, voye yon chèk nan adrès ki anba a. Tanpri mete "GCCLP" nan liy memo a pou don an atribiye a nou.

(...)

Pwojè Sid

9 Gammon St SE
Atlanta, GA 30315

(...)

Fè don nan Fon Kontwole Kominote a

Gòlf Sid pou yon Green New Deal se yon fòmasyon senk eta avanse