Google-Form-Header-5-Social.jpg

Anplis sèvis konsiltasyon pwepare pou sipòte òganizasyon kominotè ki baze sou moun, GCCLP ofri divès kalite opòtinite fòmasyon pou ajans gouvènman yo, enstitisyon akademik yo, ak filantwopi ki angaje nan pwomosyon ekite. Fòmasyon yo pwepare yo bati pouvwa ak yo ofri metòd inovatè nan milti-rasyal bilding alyans ak kwa-jenerasyon aprantisaj. GCCLP ofri sèvis fòmasyon li yo nan Fondasyon an pou Louisiana nan sipò nan pwogram nan plon. Sesyon GCCLP yo mete yon fondasyon pou patisipan yo devlope yon analiz entèn alantou chanjman klima, ekite ak jistis, demokrasi, ak responsablite. Fòmasyon ede bati yon analiz entèseksyonèl ki ranfòse kapasite pou travay avèk kominote premye liy yo.

(...)

GCCLP gen yon varyete fòmasyon sou ras, jistis klima, ak konnen dwa ou yo. Ekip fasilitasyon GCCLP te dirije fòmasyon pou: Rezo Retablisman Gòlf la, Greater New Orleans Foundation, Vil New Orleans, Steps Kowalisyon, anpil kowalisyon ak kominote alantou kòt la.

Ekolojik Ekolojik / Kourikoulòm Fòmasyon Jistis Klima

Lè l sèvi avèk rechèch kominotè patisipatif, kolektivize eksperyans lokal yo, done ki baze sou ekite, ak nouvo medya, GCCLP te vin yon lidè rejyonal nan fòmasyon ekite ak prezantasyon. GCCLP devlope yon kourikoulòm baz, Konprann Ras, Pouvwa ak Privilèj nan yon nouvo Reyalite Klima, epi adapte li pou kominote a, ofisyèl eli yo, finanse yo, ak alye nasyonal k ap travay nan Sid la.

Fòmasyon ak prezantasyon yo enkli:

(...)

  • Reyalize Ekite Ekolojik: Konprann Ras, Pouvwa ak Privilèj nan Sid Etazini.

  • Ras, pouvwa & Sitwayènte

  • Klima Jistis 101

  • Seri Enpak Klima: (Sante, Lojman, Im / Migrasyon, Demokrasi)

(...)

HR & Dezas Kontinye Edikasyon Legal (Fòmasyon Legal)

GCCLP sèvi ak règleman konfòmite lisans pou edike avoka sektè prive a pi byen konprann inegalite nan lalwa Moyiz la ak pwosedi legal kòm byen ke opòtinite yo sèvi ak lwa a avanse ekite nan sosyete nou an. Konsantre CLE a sou bagay sa yo:

(...)

  • Jistis vs Repons pou Dezas: Repons Federal pou Dezas 101

  • Règleman ak pratik alantou Reklamasyon pou Katastwòf yo

  • Pwoteje Dwa Konstitisyonèl Defansè Dwa Moun nan dezas